Dnia 16 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Zagorzynie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Gminny Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna w poezji” dla klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko.

Celem konkursu było:

  • Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  • Rozwijanie zdolności recytatorskich.
  • Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich.
  • Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
  • Umożliwienie uczniom samoprezentacji.

Jury w składzie:

Przewodnicząca: Katarzyna Gromala
Członkowie: Aneta Mikołajczyk- Kurzeja, Barbara Zaremba

oceniało według następujących kryteriów:

  • Zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu.
  • Stopień opanowania pamięciowego
  • Użycie środków ekspresji i interpretacji tekstu.
  • Ogólne wrażenie estetyczne.

przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Julia Pierzchała – Szkoła Podstawowa w Kadczy
I miejsce –  Dawid Myjak – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie 
II miejsce– Amelia Janc – Szkoła Podstawowa w Zabrzeży
II miejsce –  Jan Kramarczyk – Szkoła Podstawowa w Szczereżu
III miejsce– Agnieszka Walkosz – Szkoła Podstawowa w Obidzy
III miejsce – Gabriela Stachoń – Szkoła Podstawowa w Czarnym Potoku
Wyróżnienia
– Remigiusz Myjak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku
– Kornelia Czepielik – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłymi umiejętnościami aktorskimi i wysokim poziomem prezentacji, dlatego komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie.

W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów wzięli udział: Wójt Gminy  Łącko – Pan Jan Dziedzina, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie – Pani Barbara Legutko, wicedyrektor – Pani Jadwiga Wąchała, przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Agata Chlipała. Na zakończenie wszyscy zrobili pamiątkowe zdjęcia. Miło było widzieć uśmiechnięte i zadowolone dzieci. Organizatorzy serdecznie dziękują Radzie Rodziców, Panu Wójtowi za ufundowanie nagród w konkursie, nauczycielom, którzy włożyli trud w przygotowanie uczniów, a uczniom za dostarczenie wrażeń.

Barbara Kowalczyk, Katarzyna Duda

      

Skip to content