” Demokratyczne wybory „

W środę 11 września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory Samorządu Szkolnego .Do głosowania byli uprawnieni uczniowie klas IV – VIII, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów .Komisja wyborcza pod przewodnictwem Pani Zofii Maciuszek czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokładnie policzyła wszystkie głosy. 12 września odbyły się wybory opiekuna…

Czytaj więcej
Skip to content