Dnia 24 stycznia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie odbyło się spotkanie z pracownikami KRUS-u. Panowie omówili czynności niebezpieczne związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Ogłosili konkurs plastyczny pod tym hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, który  ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką  w formacie A3, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym.
Termin składania prac w szkole do 14 lutego.
Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace do KRUS-u oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu.

Skip to content