Prace uczniów klas ósmych – ocena

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie informuje, że: Prace Uczniów klas ósmych, którzy w dniu dzisiejszym – 30 marca – przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego, a następnie przesłali swoje prace do wskazanych nauczycieli j. polskiego za pośrednictwem wychowawców klas, zostaną sprawdzone i ocenione według klucza „Zasady oceniania CKE” przesłanego tymże nauczycielom przez Dyrektora…

Czytaj więcej

Ważne informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli!

Ważne informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli dotyczące organizacji pracy Szkoły. Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które będą obowiązywały dalej, tj. od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w…

Czytaj więcej

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

  epodreczniki.pl scholaris – materiały edukacyjne dla uczniów Portal wiedzy dla nauczycieli Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” Portal lektury.gov.pl Strona Centrum Nauki Kopernik Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodoweji Serwis IPN Przystanek historia Strona Krajowego Biura Programu eTwinning Serwis Ninateka Serwis Muzykoteka Szkolna Biblioteka Cyfrowa Polona Biblioteka Cyfrowa Ośrodka…

Czytaj więcej

Ważne informacje dla uczniów!

W związku z ochronnym i prewencyjnym ograniczeniem funkcjonowania szkół w okresie zagrożenia koronawirusem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie powierzył pracownikom prowadzenie pracy zdalnej. W związku z powyższym Dyrektor informuje Rodziców i Uczniów o tym, że na stronie Internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce – informacji pt.: „Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na obszarze…

Czytaj więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia…

Czytaj więcej
Skip to content