Ważne informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli!

Ważne informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli dotyczące organizacji pracy Szkoły. Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które będą obowiązywały dalej, tj. od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w…

Czytaj więcej
Skip to content