Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie informuje, że:

  • Prace Uczniów klas ósmych, którzy w dniu dzisiejszym – 30 marca – przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego, a następnie przesłali swoje prace do wskazanych nauczycieli j. polskiego za pośrednictwem wychowawców klas, zostaną sprawdzone i ocenione według klucza „Zasady oceniania CKE” przesłanego tymże nauczycielom przez Dyrektora w dniu dzisiejszym.
  • W następnych dniach próbnego egzaminu sposób przesyłania prac i kluczy z zasadami oceniania będzie taki sam, jak w dniu dzisiejszym.

Wszystkim Uczniom, którzy podjęli i podejmą próbę napisania egzaminu

GRATULUJĘ DECYZJI !!!

Skip to content