Ankieta Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić skalę problemu zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łącko oraz opracować diagnozę przydatną do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kolejne lata. Aby opracować diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności lokalnej. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na…

Czytaj więcej
Skip to content