Zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić skalę problemu zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łącko oraz opracować diagnozę przydatną do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kolejne lata. Aby opracować diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności lokalnej. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
ANKIETA znajduje się pod poniższym linkiem:
– dla rodziców
https://forms.gle/6Q4w6gFRP3qU7cMk6
– dla młodzieży klas VII i VIII
https://forms.gle/GLKd5XHgx4qNeoqG9

Skip to content