Od 26. 10. 2020 r.
W oddziałach: 0a, 0b i klasach 1 – 3 plan zajęć nie ulega zmianie.
Zmianie ulega długość przerw w kl.: 1- 3


1 lekcja rozpoczyna się o 8.45 – 9.30

Przerwa 9.30-9.40 – uczniowie pozostają w swoich salach  
z nauczycielem kończącym lekcję.

2 lekcja  9.40 – 10.25 

Przerwa  10.25 -10.45  – przerwa obiadowa
Na jadalni dyżuruje :
poniedziałek i wtorek  n-el  kl.1
środa i czwartek n-el  kl.3a,  piątek n-el  kl.3b
na przerwę wychodzi kl.1, 3a, 3b – 1 piętro
na I piętrze dyżurują nauczyciele kończący lekcję  w kl. 1, 3a,  3b
klasa 2a, 2b  – parter
na parterze dyżurują nauczyciele kończący lekcję w kl. 2a, 2b

3 lekcja   10.45-11.30

Przerwa 11.30-11.40  –  wszyscy uczniowie pozostają w swoich salach z nauczycielem kończącym lekcję.

4 lekcja   11.40 – 12.25

Przerwa 12.25- 12.35 
na przerwę wychodzi kl.1, 3a, 3b – 1 piętro
na I piętrze dyżurują nauczyciele kończący lekcję w kl.1, 3a, 3b
klasa 2a, 2b  – parter
na parterze dyżurują nauczyciele kończący lekcję w kl. 2a, 2b

5 lekcja  12.35 – 13.25

Nauczyciel schodzi z klasą do szatni i pozostaje na dyżurze  aż do wyjścia ostatniego dziecka .

Sale poszczególnych klas:

  1. 1 – sala 109
  2. 2a- sala 16
  3. 2b- sala 111
  4. 3a- sala 108
  5. 3b- sala 110

Świetlica, Pedagog, biblioteka, zindyw. ścieżka w kl. 3b,  zaj. rewalidacyjne  w kl. 3a,  zaj. kor.-kompensacyjne, zaj. logopedyczne, zdw, zaj. dla uczniów powracających zza granicy – bez zmian.

Bus codziennie rano- bez zmian,  po zajęciach- 13.30, bez zmian.

Dożywianie- bez zmian

 

Skip to content