w kl. 4 – 8 od 17 maja 2021r.

Zgodnie  z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 17 maja 2021r.  zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe w kl. 4-8. Nauka hybrydowa to połączenie stacjonarnego  trybu nauczania  i lekcji zdalnych.
Zajęcia stacjonarne  odbywać  się będą na zmianę  z zajęciami  zdalnymi.  Działania te potrwają 2 tygodnie.
Wszystkie zajęcia  odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 
Nadal obowiązuje reżim sanitarny!!!!!

  od 17.05-21.05.2021r.

Klasa 4a, 4b, 5a, 5b uczy się w szkole we wtorek i piątek.

Klasa 6, 7a, 7b, 8 uczy się w szkole w poniedziałek , środę i czwartek.

od 24.05-28.05.2021r.

24 maja –poniedziałek- uczy się w szkole kl.4a, 4b, 5a, 5b

25 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

26 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY –WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 28 maja – piątek – uczy się w szkole  kl. 6, 7a, 7b, 8

Sale zajęć dla klas:

4a-16

4b- 208

5a- 213

5b-204/209

6-212

7a-214

7b-207

8-210

 

Skip to content