ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
“MARTWA NATURA Z FILIŻANKĄ”
W miesiącach marzec – kwiecień 2022 roku nauczyciel mgr Marzena Palka zorganizowała
szkolny konkurs plastyczny “Martwa natura z filiżanką”, którego celem było:
● upowszechnienie wiedzy z zakresu historii sztuki,
● rozwijanie zainteresowań plastycznych,
● rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,
● kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej młodzieży,
● kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
● kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
● motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,
● rozwijanie zdolności manualnych.
Dopuszczalnym zakresem działań plastycznych było malarstwo lub rysunek na formacie A3.
Młodzież klas 4-8 wykazała się niesamowitą kreatywnością i pomysłowością. Do konkursu zgłoszono prace rysunkowe (ołówek, kredka, pastela) oraz malarskie na papierze.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce
ex aequo
Ewa Janeczek kl. 7
Kamila Kotwas kl. 5b
II miejsce
ex aequo
Milena Duda kl. 4a
Sabina Dąbrowska kl. 4b
Zuzanna Duda kl. 4b
III miejsce
ex aequo
Amelia Gromala kl. 5b
Paulina Dąbrowska kl. 8a
Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy!

 

Skip to content