REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W projekcie pt. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” na rok szkolny 2022-2023.
Rekrutacja do projektu pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona od 9 maja do 30 czerwca br. 


ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin_rekrutacji i uczestnictwa_w_projekcie_Łącko”

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy ucznia
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu – uczeń
Załącznik nr 3 – Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu – uczeń
Załącznik nr 4 – Oświadczenia dodatkowe – uczeń /uzupełnia SKR/
Załącznik nr 5 – Umowa – uczeń
Załącznik nr 6 – Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel
Załącznik nr 7 – Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciel)
Załącznik nr 8 – Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (nauczyciel)
Załącznik nr 9 – Umowa (nauczyciel)

Dnia: 04.05.2022r.
Zatwierdzam: Wójt Gminy Łącko

Skip to content