ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU
“SŁYNNE BUDOWLE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH”


W miesiącu maju 2022 roku nauczyciele języka angielskiego oraz Świetlica szkolna
zorganizowała szkolny konkurs “Słynne budowle krajów anglojęzycznych”, którego celem
było:
● Poznawanie architektury krajów anglojęzycznych,
● Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy,
● Doskonalenie umiejętności plastycznych,
● Doskonalenie umiejętności poprawnego opisywania miejsc, obiektów w języku j.
angielskim,
● Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie i ich selekcji,
● Propagowanie wykorzystania materiałów ekologicznych do prac twórczych,
● Rozwijanie kreatywności,
Zadaniem uczestników było wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej wybraną z listy
budowlę z kraju anglojęzycznego oraz dołączenie do niej krótkiego opisu w języku
angielskim. Konkurs spotkał się z zainteresowaniem uczniów, prace zgłoszone prezentują
wysoki poziom pod względem pomysłowości oraz estetyki.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:


KATEGORIA KLASY 0-3


I miejsce
Paulina Baran i Amelia Domek kl. 3a


II miejsce
ex aequo
Anna Garwol kl. 1a
Kacper Ziemba kl. 1a
Wiktoria Bulanda i Zofia Miarowska kl. 3b


III miejsce
ex aequo
Wiktoria Mierzwa kl. 1a
Szymon Weber kl.1b
Przemysław Kałużny i Maksymilian Dryja kl. 2
Kamil Kałużny kl. 3a
Ewa Wąchała kl. 3b


Wyróżnienie
Nikola Siuta kl. 0
Julia Ratter kl. 2


KATEGORIA KLASY 4-6


I miejsce
Michał Turek kl 5a

II i III miejsce – nie przyznano


KATEGORIA KLASY 7-8

nie przyznano


Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy!

Skip to content