3 listopada 2022 r. odbyły się eliminacje do Gminnego Konkursu Recytatorskiego: „Spotkanie z Marią Konopnicką”. 16 uczniów z kl. I – III zaprezentowało swoje umiejętności. Komisja w składzie: dyrektor szkoły mgr Jadwiga Wąchała, mgr Elżbieta Żyła i mgr Barbara Kowalczyk oceniała występy wg następujących kryteriów: stopień opanowania tekstu, zgodność repertuaru z tematyką konkursu, użycie środków ekspresji i interpretacji, ogólne wrażenie estetyczne.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce

Anna Garwol – kl. IIa
Jagoda Faron – kl. IIa

II miejsce

Marlena Czepielik – kl. Ib
Kamila Duda – kl. Ia

III miejsce

Dorota Plata – kl. III
Małgorzata Wnęk – kl. III

Anna Garwol i Jagoda Faron będą reprezentowały Szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim.

GRATULACJE!Skip to content