Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie ogłasza zapisy na wolne miejsca dzieci w wieku od 3-6 lat z terenu Gminy Łącko, do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. 
Rekrutacja odbywa się w terminie:
1) od 13 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. złożenie wniosku z załącznikami,
2) dnia 22 marca 2023 r. zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji poprzez wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły,
3) do dnia 29 marca 2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia,
4) Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną dnia 3 kwietnia 2023 r.
 
 
Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Załącznik 1– Deklaracja (dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Oddziale Przedszkolnym SP Zagorzyn nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację)
Załącznik 2– Oświadczenie o wielodzietności.
Załącznik 3– Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Załącznik 4-Oswiadczenie o zatrudnieniu.
Załącznik 5-Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożono wniosek.
Załącznik 6– Oświadczenie, że  dana placówka znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica.
Załącznik 7– Potwierdzenie woli przyjęcia (składa się dopiero po zakwalifikowaniu dziecka , zgodnie z terminem postepowania rekrutacyjnego).
 
Skip to content