Dnia 28.04.2023r klasy VII i VIII wraz z nauczycielami udały się na wycieczkę do Oświęcimia, by lepiej poznać historię naszego kraju. Pierwszym punktem zwiedzania był obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, do którego wejście otwiera brama z napisem „Arbeit macht frei”, co oznacza „Praca czyni wolnym”. Na miejscu czekał przewodnik, który wstępnie zaznajomił młodzież z historią obozu, na terenie którego znajdowały się bloki. Wzruszeni i świadomi historii, którą należy znać, żegnaliśmy to smutne miejsce. Podczas zwiedzania obozu młodzież zachowała się wzorowo.
W drodze powrotnej nie zabrakło McDonalda.

Najważniejsze informacje o obozie

Obóz Auschwitz-Birkenau – Nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau składał się z trzech części: Auschwitz I, który został utworzony w 1940 roku z wykorzystaniem przedwojennych polskich koszar. Auschwitz II – Birkenau, który został zbudowany w 1941 na terenie wsi Brzezinka, odległej od Oświęcimia o 3 km. Ludność tej wsi została przymusowo wysiedlona, domy rozebrano, a na ich miejscu naziści wybudowali budynki i urządzenia masowej zagłady. Auschwitz III, który powstał w latach 1942-1944 przy niemieckich zakładach przemysłowych oraz przy gospodarstwach rolniczo-hodowlanych. W ten sposób utworzono ponad 40 podobozów, w których więźniowie wykorzystywani byli do pracy niewolniczej. Największy z takich podobozów usytuowany był 6 km od Auschwitz przy fabryce gumy syntetycznej i benzyny Buna-Werke. Nosił on nazwę Buna. Auschwitz-Birkenau i wszystkie składające się na niego podobozy były całkowicie odizolowane od świata zewnętrznego. Przebywający w nich ludzie traktowani byli jako niewolnicza siła robocza lub przeznaczani byli do eksterminacji. Obozy otoczone były ogrodzeniem z drutu kolczastego oraz kontrolowane przez esesmanów. Na terenach wokół Auschwitz-Birkenau wybudowano zaplecze techniczne obozu, jak również budynki mieszkalne dla zarządzających nim esesmanów. W Auschwitz-Birkenau umieszczani byli więźniowie różnej narodowości: głównie Polacy, Żydzi, Romowie oraz radzieccy jeńcy wojenni. Osobną kategorię więźniów stanowili homoseksualiści. Auschwitz-Birkenau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady wpisany jest na listę dziedzictwa światowego UNESCO jako bezprecedensowy przykład okrucieństwa, terroru, ludobójstwa i Zagłady narodu żydowskiego.Skip to content