„PODARUJ MISIA CHORYM DZIECIOM”

 

Nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej „Podaruj misia chorym dzieciom” zorganizowanej na prośbę Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wspólna Droga. Uczniowie zostali poproszeni o przyniesienie do szkoły swoich pluszaków i miśków. Udało się ich zebrać naprawdę ogromne ilości, bo dzieci bardzo chętnie dzieliły się swoimi zabawkami, które zostały przekazane na szczytny cel. Dzięki tak wspaniałemu gestowi nasi uczniowie sprawili, że na buziach chorych dzieci – podopiecznych Stowarzyszenia - pojawi się uśmiech. Ten drobny wyraz ludzkiej dobroci wróci z nawiązką, gdyż podarowane dobro zawsze powraca.

Wszystkie zebrane miśki i pluszaki zostały przekazane Stowarzyszeniu i będą one zlicytowane podczas letnich imprez plenerowych. Cały dochód  zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w 2010 roku. Od początku swojej działalności stara się wszelkimi siłami, by choć trochę polepszyć los dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kamienica. To dla nich przygotowuje różne akcje charytatywne, aby móc choć w części pokryć koszty związane z ich rehabilitacją i leczeniem. Organizuje dla nich zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, hipoterapeutyczne. W miarę możliwości finansowych, kupuje również środki higieniczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia są ogromne, dlatego każda najmniejsza pomoc jest po prostu bezcenna. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli chore dzieci dzieląc się z nimi swoimi pluszowymi przytulankami.