Nauczyciele

Placówką szkolną obecnie kierują:

Pani Dyrektor mgr Barbara Legutko – język polski

Pani Wicedyrektor mgr Jadwiga Wąchała – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele uczący w tej szkole to:

mgr Marta Chlipała – wychowanie fizyczne

mgr Bogumiła Duda – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Katarzyna Duda – chemia, biblioteka

mgr Katarzyna Duda – zajęcia logopedyczne

mgr Jolanta Dziedzina – język niemiecki, geografia, przyroda

mgr Monika Faron – fizyka

mgr Joanna Garwol – edukacja wczesnoszkolna, technika

mgr Józefa Groń – edukacja wczesnoszkolna

mgr Sabina Groń – nauczyciel wspomagający, świetlica, zajęcia rewalidacyjne

mgr Krzysztof Jakób – matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa                              

mgr Jolanta Jawor – język polski

mgr Natalia Kalisz – pedagog, świetlica

mgr Maria Kita – religia

mgr Joanna Klimczak – język angielski

mgr Barbara Kowalczyk – język niemiecki, biblioteka

mgr Łukasz Kutwa – wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Legutko – wychowanie fizyczne, chemia

mgr Zofia Maciuszek – matematyka

Klaudia Mężyk – wychowanie przedszkolne

mgr Irena Mrówka – edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna

Krystyna Polańska – pomoc nauczyciela

mgr Elżbieta Rogowska – nauczyciel wspomagający

mgr Krystyna Rucińska – język polski, muzyka, plastyka

mgr Bernadetta Rychlec – język angielski

Ks. mgr Grzegorz Skorupa – religia

mgr Danuta Słabaszewska – wychowanie przedszkolne

mgr Anna Turek – język polski

mgr Zdzisław Warzecha – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Sabina Wastag – pedagog, świetlica, zajęcia rewalidacyjne

mgr Celina Wnęk – edukacja wczesnoszkolna, informatyka

mgr Małgorzata Ziemba – nauczanie indywidualne, plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne

mgr Maria Zięba – biologia, przyroda, WDŻ

mgr Elżbieta Żyła – edukacja wczesnoszkolna