„Diagnoza kompetencji trzecioklasistów i piątoklasistów”

 

10 maja 2016 roku trzecioklasiści i piątoklasiści wzięli udział w ogólnopolskiej diagnozie kompetencji z języka polskiego ,a tydzień później 17 maja z matematyki i przyrody. Jej celem było dostarczenie szkole: narzędzi do rzetelnego badania umiejętności językowych ,matematycznych i przyrodniczych uczniów kończących klasę trzecią i piątą ,danych pozwalających na ocenę poziomu opanowania podstawowych umiejętności w odniesieniu do wyników klasy, szkoły i całej badanej populacji oraz wskazań do interpretacji uzyskanych wyników i wykorzystania ich w pracy dydaktycznej na I i II etapie kształcenia. Po zakończeniu badania nauczyciele w wyznaczonym terminie wprowadzili dane trzecioklasistów i piątoklasistów. W czerwcu szkoła otrzyma szczegółową analizę, która pozwoli ocenić możliwości poszczególnych uczniów, wskazać ich ewentualne braki i doskonalić umiejętności na obu etapach edukacyjnych.