„Spotkanie z policjantem”

 

9 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I – III gimnazjum z policjantem. Głównym celem prelekcji było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałaniu wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich. Prowadzący dokładnie wyjaśnił pojęcie demoralizacja i podał przykłady negatywnych zachowań dotyczących tego zjawiska. Wyjaśnił kim jest osoba nieletnia i wskazał różnice między wykroczeniem, a przestępstwem. Wymienił także konsekwencje prawne wynikające z popełnienia zabronionych czynów. Uczniowie aktywnie włączali się w dyskusję i zadawali pytania dotyczące różnych zachowań i ich skutków prawnych. Mamy nadzieję, że te zajęcia profilaktyczne przyczynią się do wzrostu świadomości młodzieży i wpłyną na kształtowanie odpowiedniej postawy moralnej i społecznej młodych ludzi.