Gminny Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna w poezji ”

 

Dnia 16 listopada 2018r. roku w Szkole Podstawowej w Zagorzynie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Gminny Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna w poezji” dla klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko.

Celem konkursu było:

  • - Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  • - Rozwijanie zdolności recytatorskich.
  • - Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich.
  • - Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
  • - Umożliwienie uczniom samoprezentacji.

Jury w składzie:  

Przewodnicząca: Katarzyna Gromala

Członkowie: Aneta Mikołajczyk- Kurzeja, Barbara Zaremba

oceniało według następujących kryteriów:

  • - Zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu.
  • - Stopień opanowania pamięciowego  tekstu.
  • - Użycie środków ekspresji i interpretacji tekstu.
  • - Ogólne wrażenie estetyczne.

i przyznało następujące miejsca:

 

I miejsce – Julia Pierzchała – Szkoła Podstawowa w Kadczy
I miejsce -  Dawid Myjak – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
II miejsce – Amelia Janc – Szkoła Podstawowa w Zabrzeży
II miejsce -  Jan Kramarczyk – Szkoła Podstawowa w Szczereżu
III miejsce – Agnieszka Walkosz – Szkoła Podstawowa w Obidzy

III miejsce – Gabriela Stachoń – Szkoła Podstawowa w Czarnym Potoku

Wyróżnienia – Remigiusz Myjak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

- Kornelia Czepielik – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłymi umiejętnościami aktorskimi i wysokim poziomem prezentacji, dlatego komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie.

W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów wzięli udział: Wójt Gminy  Łącko – Pan Jan Dziedzina, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie –Pani Barbara Legutko, wicedyrektor-Pani Jadwiga Wąchała, przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Agata Chlipała. Na zakończenie wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Miło było widzieć uśmiechnięte i zadowolone dzieci. Organizatorzy serdecznie dziękują Radzie Rodziców, Panu Wójtowi za ufundowanie nagród w konkursie, nauczycielom, którzy włożyli trud w przygotowanie uczniów, a uczniom za dostarczenie wrażeń. 

 

Barbara Kowalczyk Katarzyna Duda