"Barbórka"

 

W święto wszystkich Barbar, mury naszej szkoły robrzmiały donośnym śpiewem. Tak oto uczniowie i grono nauczycielskie uczciło imieniny Pani Dyrektor oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Pani Kowalczykowej.