Samorząd

Opiekun samorządu: Barbara Kowalczyk
Zastępca opiekuna: Joanna Klimczak

Przewodnicząca: Dorota Kurnyta (klasa III b gimnazjum)
Z - ca przewodniczącego : Dawid Mrówka (klasa III a gimnazjum) 
Sekretarz: Alicja Opyd (klasa VIII a)   
Skarbnik: Dorota Mirek (klasa VII a) 
Członkowie: Aleksandra Gierczyk (klasa III b gimnazjum) 
                  Marek Klag (klasa VII b)