Placówką szkolną obecnie kierują:
Pani Dyrektor mgr Jadwiga Wąchała – edukacja wczesnoszkolna
Pani Wicedyrektor mgr Jolanta Dziedzina – język niemiecki, geografia, przyroda

Nauczyciele uczący w tej szkole to:
Sławomir Bulanda – religia
mgr Weronika Cabała – j. polski, oligofrenopedagogika
mgr Marta Chlipała – wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
mgr Bogumiła Duda – edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Duda – zajęcia logopedyczne
Łucja Duda – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Monika Faron – fizyka
mgr Joanna Garwol – edukacja wczesnoszkolna
mgr Józefa Groń – edukacja wczesnoszkolna
mgr Sabina Groń – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Krzysztof Jakób – matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Janeczek – edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Jawor – język polski, historia
mgr Joanna Klimczak – język angielski
mgr Joanna Konopka – chemia
mgr Barbara Kowalczyk – język niemiecki, biblioteka
mgr Łukasz Kutwa – wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Legutko – wychowanie fizyczne
mgr  Marzena Paka – świetlica,
mgr Beata Pogwizd – matematyka
mgr Elżbieta Rogowska – nauczyciel wspomagający
mgr Krystyna Rucińska – język polski, muzyka, plastyka
mgr Bernadetta Rychlec – język angielski
Ks. mgr Grzegorz Skorupa – religia
mgr Danuta Słabaszewska – wychowanie przedszkolne
mgr Ewelina Sopata – nauczyciel wspomagający
mgr Anna Turek – język polski
mgr Lidia Wąchała – pedagog szkolny, psycholog
mgr Zdzisław Warzecha – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Sabina Wastag – pedagog, świetlica, zajęcia rewalidacyjne
mgr Celina Wnęk – edukacja wczesnoszkolna, informatyka
mgr Małgorzata Ziemba – edukacja wczesnoszkolna, technika
mgr Maria Zięba – biologia, przyroda, WDŻ
mgr Elżbieta Żyła – edukacja wczesnoszkolna

Skip to content