Samorząd

Opiekun samorządu: Barbara Kowalczyk
Zastępca opiekuna: Joanna Klimczak

Przewodnicząca: Dorota Kurnyta (klasa III b gimnazjum)
Z – ca przewodniczącego : Dawid Mrówka (klasa III a gimnazjum)
Sekretarz: Alicja Opyd (klasa VIII a)
Skarbnik: Dorota Mirek (klasa VII a)
Członkowie: Aleksandra Gierczyk (klasa III b gimnazjum)
Marek Klag (klasa VII b)

Gazetki samorządowe: