Konkurs recytatorski w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

Biblioteka szkolna zorganizowała również konkurs recytatorski dla uczniów kl. IV- VI, VII, VIII i oddziałów gimnazjalnych w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celami tego przedsięwzięcia było:

– Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
– Rozwijanie zdolności recytatorskich.
– Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich.
– Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
– Umożliwienie uczniom samoprezentacji.

Konkurs odbył się 8 listopada, a prezentowane utwory oceniane były według następujących kryteriów:

– Zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu.
– Stopień opanowania pamięciowego  tekstu.
– Użycie środków ekspresji i interpretacji tekstu.
– Ogólne wrażenie estetyczne.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasy IV – VI

I miejsce
Magdalena Bednarz – kl. Vb
Mateusz Giemzik – kl. Vb

II miejsce
Małgorzata Mąka – kl. Va
Katarzyna Rucińska- kl. VI

III miejsce
Adam Chlipała – kl. IV
Aleksandra Wnęk – kl. VI

Wyróżnienie
Patrycja Kozyra – kl. IV
Patrycja Klimek – kl. Va

Klasy VII, VIII i III Gimnazjum

I miejsce
Marcin Turek – kl. IIIbG
Klaudia Wojnarowska – kl. VIIIa

II miejsce
Weronika Cebula – kl. VIIIb

III miejsce
Emilia Myjak – kl. VIIb
Klaudia Myjak – kl. IIIbG

Wyróżnienie
Sebastian Wojnarowski – kl. IIIaG
Hubert Ziemba – kl. IIIaG

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe na uroczystej akademii, która odbyła się 9 listopada.

Skip to content