W związku z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia) nauczyciele wspomagający z naszej szkoły, Panie: Sabina Groń i Elżbieta Rogowska, skierowały do uczniów klas 1-3 konkurs plastyczny pod znaczącym hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”.

Ogłoszenie konkursu zostało poprzedzone prelekcjami w poszczególnych klasach, w czasie których uczniom przybliżono temat ludzkiej różnorodności (niedosłuchu, niedowidzenia czy deformacji kończyn).

Przy ocenie prac brano pod uwagę przede wszystim estetykę oraz samodzielność wykonania. I miejsce zajęli: Ewelina Dąbrowska, Bartek Jawor, Zuzanna Sopata, Ewa Ziemba; II – Milena Duda, Amelia Gromala, Dawid Myjak; III – Natalia Najduch, Izabela Trzepak, Sylwester Turek. Z kolei wyróżnienia trafiły na ręce: Emilii Dudy, Szymona Dudy, Adriana Kałużnego, Oliwii Klag, a także Łucji Rusnarczyk.

Każda spośród 23 prac prezentowała nieco inny obraz rzeczywistości (osadzony w przestrzeni domowej, szkolnej lub życia społecznego), ale ich wymowa była jednoznaczna – Warto dostrzec ludzi wokół nas i w pełni ich zaakceptować.

Skip to content