W tym roku uczniowie klas III po raz ostatni przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego, który przygotowany został przez Nową Erę. 28 listopada odbyła się część humanistyczna, obejmująca wiedzę i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.29 listopada gimnazjaliści pisali egzamin z części matematyczno – przyrodniczej, a 3 grudnia sprawdzali swoją znajomość języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Natomiast od 18 do 20 grudnia po raz pierwszy z próbnym egzaminem zmierzyli się uczniowie klas ósmych. Przez trzy dni rozwiązywali testy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Diagnoza przeprowadzona w obu klasach jest bardzo ważna, bo ma na celu określić stan bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów, a także zmobilizować ich do rzetelnej i systematycznej nauki.

 

Skip to content