„Uczmy miłości do przyrody 
uczmy spostrzegać jej piękno 
cieszyć się nim, podziwiać je 
i przestrzegajmy dzieci 
by tego piękna nie niszczyły” 
H. Zdzitowiecka

W dniu 8 kwietnia 2019r. do naszych przedszkolaków przyjechała zaproszona pani leśnik z Nadleśnictwa w Starym Sączu.

Pani opowiedziała o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówiła o zwierzętach i ptakach  zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przedszkolaki przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Gość zainteresował dzieci swoimi opowieściami  wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty i naturalne okazy.

Na koniec spotkania dzieci otrzymały kolorowe breloczki przyrodnicze oraz miały możliwość zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości skorzystały. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.

Wszyscy gorąco dziękujemy, jeszcze raz a odwiedziny i edukacyjną pogadankę.

Skip to content