W środę 11 września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory Samorządu Szkolnego .Do głosowania byli uprawnieni uczniowie klas IV – VIII, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów .Komisja wyborcza pod przewodnictwem Pani Zofii Maciuszek czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokładnie policzyła wszystkie głosy. 12 września odbyły się wybory opiekuna samorządu szkolnego, a w piątek 13 września zostały ogłoszone oficjalne wyniki.
W roku szkolnym 2019/2020 samorząd szkolny będą reprezentowali:
przewodniczący – Jakub Kwit ( klasa VIII b)
zastępca – Magdalena Bednarz ( klasa VI b)
skarbnik- Patryk Jawor ( klasa VIII a)
sekretarz- Ewelina Bednarz ( klasa VIII b)
Opiekunem samorządu został Pan Zdzisław Warzecha, a jego zastępcą Pani Celina Wnęk.
Wszystkim wybranym gratulujemy zwycięstwa i życzymy owocnej współpracy na rzecz całej społeczności uczniowskiej.

Skip to content