„ODBLASKOWA SZKOŁA”

W ramach programu „Odblaskowa szkoła” wychowawcy klas realizowali treści profilaktyczne na lekcjach wychowawczych. Odbyli wielokrotne wyjścia na spacer, aby utrwalić bezpieczne poruszanie się po drodze w tym także po przejściach dla pieszych. Idea akcji jest podobna jak w latach ubiegłych. Polega ona na wyposażeniu uczniów w elementy odblaskowe.

Czytaj więcej
Skip to content