Praca nauczyciela we współczesnych czasach to nie tylko misja i powołanie,
ale przede wszystkim trudne i żmudne zadanie.

Dnia 11. 10. 2019 r. o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Woli Piskulinej odbyła się Msza Święta w intencji nauczycieli i pracowników szkoły. Po trzeciej lekcji  na sali gimnastycznej miało miejsce uroczyste przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Zagorzynie. Na początku powitano wszystkich zaproszonych gości:  rodziców, dyrekcję szkoły, nauczycieli i bohaterów dnia, czyli pierwszoklasistów. Zanim uczniowie klas pierwszych przystąpili do ślubowania zaprezentowali  krótki program artystyczny. Potem przyszedł czas na część oficjalną. Przedstawiciele samorządu szkolnego wnieśli na salę sztandar. Następnie pierwszoklasiści przystąpili do ślubowania. Ceremonię pasowania na ucznia przeprowadziła Pani Dyrektor, która symbolicznym ołówkiem dotknęła ramion dzieci. Po uroczystym ślubowaniu uczniowie otrzymali od swoich wychowawców pamiątkowe dyplomy, a od rodziców drobne upominki. Po uroczystym ślubowaniu  Pani Dyrektor z okazji Święta Edukacji Narodowej wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom oświaty za zaangażowanie w pracy z młodzieżą. Później głos zabrali przedstawiciele Samorządu Szkolnego, którzy pod kierunkiem pana Zdzisława Warzechy przygotowali montaż  słowno-muzyczny pod hasłem: „Całe życie szkołą jest”. Uroczystość zakończyła się wystąpieniem przewodniczącej Rady Rodziców: Pani Małgorzaty Klag, która złożyła całemu gronu pedagogicznemu życzenia pomyślności i samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Po zakończeniu akademii uczniowie z samorządu w ramach podziękowania za dotychczasową pracę ofiarowali nauczycielom kwiaty.

Skip to content