Dnia 29 listopada 2019 r. roku w Szkole Podstawowej w Zagorzynie odbył się Gminny konkurs: „Opowiadanie legend” dla klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko.

Celem konkursu było:

  • Rozwijanie umiejętności opowiadania.
  • Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
  • Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
  • Umożliwienie uczniom samoprezentacji.

Jury w składzie:
Przewodnicząca: Katarzyna Gromala
Członkowie: Nina Rogoda, Ewa Jawor, Natalia Kalisz

oceniało występy uczniów według następujących kryteriów:

  • Stopień interpretacji tekstu.
  • Zgodność doboru repertuaru z poziomem wiekowym i tematyką konkursu.
  • Użycie środków ekspresji i interpretacji tekstu.
  • Ogólne wrażenie estetyczne.

i przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Szymon Plata – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
II miejsce– Bartłomiej Gomółka – Szkoła Podstawowa w Obidzy
III miejsce– Natalia Pyrdoł – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

Wyróżnienia – Anna Jawor Szkoła Podstawowa w Maszkowicach
Wiktoria Iskra – Zespół szkolno – Przedszkolny w Czarnym Potoku
Nikola Tomasiak – Szkoła Podstawowa w Kadczy
Maksymilian Grybel – Szkoła Podstawowa w Szczereżu

Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłymi umiejętnościami aktorskimi i wysokim poziomem prezentacji, dlatego komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie.
W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów wzięli udział: Przedstawiciel Gminy  Łącko – Pani Nina Rogoda, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie –Pani Barbara Legutko, wicedyrektor-Pani Jadwiga Wąchała, przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Monika Jawor. Na zakończenie wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Miło było widzieć uśmiechnięte i zadowolone dzieci. Organizatorzy serdecznie dziękują Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, Pani Marzenie Pietruszka – „Spółdzielnia Socjalna Wiejski Kociołek” i Nibylandii z Łącka za ufundowanie nagród w konkursie oraz  nauczycielom, którzy włożyli trud w przygotowanie uczniów, a uczniom za dostarczenie wrażeń.

Barbara Kowalczyk

Skip to content