Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Więcej informacji dotyczących koronawirusa na tronie:
   gov.pl/koronawirus

Skip to content