JAN PAWEŁ II (1920-2005)

 
„Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Być przyjacielem Karola… kto by nie chciał? Mieć za przyjaciela (przyszłego) Świętego… Tak po prostu. Zwłaszcza, że Ten Człowiek nie stronił od ludzi. Jako mały chłopak był zawsze wśród kolegów. Na studiach podobnie. Potem jako duchowny – chciał być dla każdego, kto był w potrzebie. Jednał, kochał, modlił się i słuchał. Rozumiał ludzi i ich problemy. Był wrażliwym i mądrym człowiekiem. Od dzieciństwa powierzał swoje życie Bogu w codziennej modlitwie, z którą nie ustawał aż do końca. Trudne doświadczenia z młodości połączone z wytrwałym i ufnym kontaktem z Bogiem, stanowiły solidny fundament, na którym opierała się jego misja życia.
„Tu wszystko się zaczęło…” – urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach…”
(cyt.: diecezja.pl)
 
  1. Prezentacja  rysunków przygotowana przez uczniów naszej szkoły:

 

2. Prezentacja przygotowana przez P. Marię Kita i DSM:

 

3. „Karol Wojtyła – nasz Papież” 100-lecie urodzin Jana Pawła II –
 biografia filmowa

Zobacz film

 4. Wirtualny spacer:

Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
 

5. Zobacz też na gov.pl – [zobacz]

 

Skip to content