11 czerwca – Boże Ciało
12 i 23 czerwca – dzień ,, dyrektorski” – wolny od zajęć dydaktycznych

 EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
16 czerwca 2020-wtorek  J.POLSKI
17 czerwca 2020-środa  MATEMATYKA
18 czerwca 2020-czwartek J. ANGIELSKI

 16-18 CZERWCA
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W DNIACH  WOLNYCH OD ZAJĘĆ
NIE  MA KONSULTACJI

 Konsultacje dla kl. 4-8 od 08.06.2020r. do 26.06.2020r.

PRZEDMIOT
NAUCZYCIEL
DATA
KONSULTACJI
KLASA GODZINA SALA
J. POLSKI
mgr B. Legutko
poniedziałek 4B 8.00-9.00 207
J. POLSKI
mgr J. Jawor
poniedziałek 4A, 7, 8A 8.00- 11.00 210
J. POLSKI
mgr N. Kalisz
środa 8B 12.00-14.00 16
J. POLSKI
mgr A. Turek
poniedziałek 5, 6A, 6B 11.00- 13.00 214
MATEMATYKA
mgr Z. Maciuszek
wtorek 5, 6A, 6B, 8B 9.00-11.00 213
MATEMATYKA
mgr K. Jakób
poniedziałek 4A, 4B, 7, 8A 9.00- 12.00 209
J, ANGIELSKI
mgr B. Rychlec
wtorek 4A, 5, 6A, 6B, 7, 8B 11.00-14.00 212
J. ANGIELSKI
mgr J. Klimczak
poniedziałek 4B, 8A 8.00-10.00 208
J. NIEMIECKI
mgr B. Kowalczyk
wtorek 7, 8B 8.00- 9.00 104
HISTORIA    WOS
mgr Z. Warzecha
wtorek 4-8 8.00-11.00 207
GEOGRAFIA  PRZYRODA
mgr J. Dziedzina
środa 4-8 8.00-11.00 213
BIOLOGIA  PRZYRODA
mgr M. Zięba
środa 4-8 8.00- 11.00 212
FIZYKA
mgr M. Faron
wtorek 7-8 14.00-15.00 212
CHEMIA
mgr G. Legutko
środa 7-8 8.00-10.00 214
EW       TECHNIKA
mgr J. Garwol
środa 4-6 11.30-13.30 112
MUZYKA   PLASTYKA
EW
mgr M. Ziemba
środa 4-7 12.30-14.30 16
MUZYKA
mgr E. Rogowska
środa 4-6 12.00- 14.00 110
INFORMATYKA  EW
mgr C. Wnęk
środa 4-6a 12.00-14.00 209
WF
mgr M. Chlipała
środa 4-8 10.00-12.00 208
WF
mgr G. Legutko
środa 4-8 10.00-12.00 214
INFORMATYKA  EDB
mgr K. Jakób
poniedziałek
01.06.2020r.
6b, 7, 8A  8B 12.00-13.00 209

Plan zajęć dla uczniów klas 1-3 zgłoszonych do zajęć opiekuńczo-
wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych
ważny od 08.06.2020r. do 26.06.2020r.    

Data Grupa 1 0a 0b
sala 113
Grupa 2  kl.1-2
sala 111
Grupa 3  kl.3a
sala 108
Poniedziałek
08.06.2020
I. Mrówka
8.00-13.00
J. Garwol
E. Rogowska
8.00-12.30
E. Żyła
8.00-12.30
Wtorek
09.06.2020r.
I. Mrówka
8.00-13.00
J. Garwol
E. Rogowska
8.00-11.30
E. Żyła
8.00-11.30
Środa
10.06.2020r.
I. Mrówka
8.00-13.00
D. Słabaszewska
E. Rogowska
8.00-12.30
M. Ziemba
8.00-12.30

16-18 czerwca – egzaminy- dni wolne od zajęć dydaktycznych

Data Grupa 1 Oa Ob
sala 113
Grupa 2  kl.1-2
sala 111
Grupa 3  kl.3a
sala 108
Poniedziałek
15.06.2020
J. Groń
8.00-13.00
J. Garwol
E. Rogowska
8.00-12.30
B. Duda
8.00-12.30
Piątek
19.06.2020r.
J. Groń
8.00-13.00
B. Duda
E. Rogowska
8.00-11.30
D. Słabaszewska
8.00-11.30

23.06.  ,, dzień dyrektorski”  wolne od zajęć dydaktycznych

Data Grupa 1 Oa Ob
sala 113
Grupa 2  kl.1-2
sala 111
Grupa 3  kl.3a
sala 108
Poniedziałek
22.06.2020
I. Mrówka
8.00-13.00
J. Garwol
E. Rogowska
8.00-12.30
E. Żyła
8.00-12.30
Środa
24.06.2020r.
J. Groń
8.00-13.00
D. Słabaszewska
E. Rogowska
8.00-12.30
M. Ziemba
8.00-12.30
Czwartek
25.06.2020r.
J. Groń
8.00-13.00
M. Ziemba
E. Rogowska
8.00-11.30
B. Duda
8.00-11.30
Skip to content