ZAJĘCIA  W RAMACH PROJEKTU ,, SZKOŁA NA ,,6 ”

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Nazwa zajęć Termin

 Prowadzący

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
edukacja wczesnoszkolna – MATEMATYCZNA

ŚRODA   
GODZ. 8.00-8.45
SALA  108

mgr E. Rogowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
edukacja wczesnoszkolna – POLONISTYCZNA 

CZWARTEK   GODZ.  8.00-8.45 
SALA  108

 mgr E. Rogowska

Zajęcia rozwijające:
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PONIEDZIAŁEK  GODZ. 8.00-8.45
SALA 108

 mgr E. Rogowska

Zajęcia rozwijające:
MATEMATYKA         
Grupa I         

WTOREK   
GODZ. 12.45-13.30   
SALA 108

 mgr E. Rogowska

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne – koła zainteresowań:
MALI ARTYŚCI

Co druga ŚRODA   GODZ.15.00-16.30
SALA 111

 mgr M. Palka

Zajęcia rozwijające: ARTYSTYCZNE

Co druga ŚRODA   GODZ.15.00-16.30
SALA 111

 mgr M. Palka

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne – koła zainteresowań:
GEOGRAFIA  W TERENIE

Co drugi  WTOREK  GODZ. 13.30-15.00
SALA  213

 mgr J. Dziedzina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:  GEOGRAFIA

PONIEDZIAŁEK   GODZ. 8.00-8.45  SALA 213

  mgr J. Dziedzina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
JĘZYK POLSKI

WTOREK 
GODZ. 13.45-14.30   
SALA  207

     mgr S. Groń

Zajęcia rozwijające:
MATEMATYKA      
Grupa II  

ŚRODA
GODZ. 13.45-14.30
SALA  209

mgr K. Jakób                  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
MATEMATYKA 
GRUPA I    

CZWARTEK
GODZ. 8.00-8.45
SALA 209

mgr K. Jakób                     

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
MATEMATYKA  
GRUPA II       

ŚRODA
GODZ. 7.10-7.55
SALA 213

 mgr K. Jakób                      

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
MATEMATYKA   
GRUPA III       

WTOREK
GODZ. 7.10-7.55 SALA 213

mgr K. Jakób                      

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne – koła zainteresowań:
MATEMATYKA

PONIEDZIAŁEK     GODZ. 8.00-8.45   SALA 209

mgr K. Jakób                     

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne – koła zainteresowań:
SZKOLNI PRZYRODNICY

PIĄTEK
GODZ. 13.45-14.30
SALA  213

 mgr M. Zięba

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
J. ANGIELSKI        
GRUPA I       

CZWARTEK
GODZ. 14.30-15.15
SALA 212

 mgr B. Rychlec

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
J. ANGIELSKI     
GRUPA II   

PIĄTEK
GODZ.13.45-14.30
SALA  212

mgr B. Rychlec

Zajęcia rozwijające:
J. ANGIELSKI        
GRUPA I       

PIĄTEK
GODZ. 8.00-8.45
SALA 111

 mgr B. Rychlec

Zajęcia rozwijające:
J. ANGIELSKI  
GRUPA II   

ŚRODA
GODZ. 8.00-8.45
SALA 209

 mgr B. Rychlec

Zajęcia rozwijające:
J. ANGIELSKI        
GRUPA III 

CZWARTEK
GODZ. 13.45-14.30
SALA 212

 mgr B. Rychlec

Zajęcia rozwijające:
J. ANGIELSKI        
GRUPA IV  

WTOREK
GODZ. 13.45-14.30
SALA 212

 mgr B. Rychlec

ROBOTYKA

             ?

    ?

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:  logopedyczne- INDYWIDUALNE

wtorek
godz. 13.45-14.30
sala  1

M. Chlipała

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) rewalidacja – INDYWIDUALNE

 środa
godz. 8.55-9.40
sala  108

 M. Chlipała

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: GRUPOWE

wtorek
godz. 12.45-13.30
sala  110

 M. Chlipała

 

Skip to content