Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej w czasie pandemii, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki  zdecydowało o zdalnym nauczaniu w kl.: 4 – 8. To  ogromna odpowiedzialność, aby zorganizować zdalne nauczanie w najbardziej dostępnej, a zarazem skutecznej formie. Nauczyciele wkładają ogromny trud i zaangażowanie  w  system realizacji swoich obowiązków. Zdajemy sobie sprawę z tego, że i dla Państwa jako rodziców, a także dla naszych uczniów to również ogromne wyzwanie. Bierzemy również pod uwagę możliwości techniczne. Spróbujmy razem stworzyć dobrą komunikację, tak, aby nauka zdalna przynosiła efekty. Nauczyciele i wychowawcy są do dyspozycji dla uczniów w czasie rzeczywistym – zgodnie z planem lekcji nauczyciela oraz dla rodziców podczas zdalnego dyżuru codziennie w godz. 14.30-15.00 (e-mail, e-dziennik)

 • Nauka zdalna odbywa się według dotychczasowego planu lekcji.
 • Nauczyciele i wychowawcy kontaktują się z uczniem za pomocą e-dziennika,  a zadania z poszczególnych przedmiotów znajdują się na stronie Szkoły w zakładce: „nauka zdalna”.  
 • Lekcje online na platformie Microsoft Teams będą trwały 30 minut. Nauczyciel poinformuje ucznia o lekcji online  po weryfikacji rejestracji Szkoły,  na którą czekamy.
 • Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez ustalone sposoby komunikowania się i systematycznego wykonywania zadań.
 • Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę  z wychowawcą i nauczycielami.
 • Jeżeli uczeń ma problem z dostępem do komputera i Internetu – powiadamia nauczyciela lub wychowawcę. Szkoła, w miarę możliwości postara się  wesprzeć ucznia .
 • Nauczyciel na zwolnieniu lekarskim: uczeń otrzymuje informację w e-dzienniku -zajęcia odwołane.
 • Pedagog uruchomi e-mail zaufania podczas nauki zdalnej.
 • Zindywidualizowana ścieżka   kształcenia – według planu.
 • Nauczyciel wspomagający  – na wniosek  rodziców ,  ze względu na brak możliwości pracy w domu,  może pracować z uczniem w szkole.
 • rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami realizującymi obowiązek nauki w szkole, na wniosek rodziców mogą odbywać się  w szkole.
 • Nauczanie indywidualne w miejscu pobytu ucznia – zdalnie.
 • logopedyczne – zdalnie.
 • korekcyjno-kompensacyjne- zdalnie.
 • społeczno-emocjonalne- zdalnie.
 • dydaktyczno-wyrównawcze- zdalnie.
 • rozwijające – zdalnie.
 • Zajęcia z projektu unijnego – zdalnie.

Wszelkie uwagi i pytania do dyrekcji proszę kierować na adres szkoły: sp.zagorzyn@lacko.pl   lub telefonicznie 18 4446085

Dbajmy o siebie, przestrzegajmy wszelkich zaleceń dotyczących naszego zdrowia.

 

Z poważaniem,

Jadwiga Wąchała

p.o. Dyrektor  Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content