Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego: “Buty Artysty”

“Buty Artysty”  Cele konkursu: upowszechnienie wiedzy z zakresu historii sztuki; rozwijanie zainteresowań plastycznych, rozwijanie i promowanie talentów plastycznych. kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły; kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, – motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,  – rozwijanie zdolności manualnych.  Organizator: Organizatorem konkursu jest nauczyciel: Marzena Palka.  Uczestnicy…

Czytaj więcej
Skip to content