Obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na…

Czytaj więcej

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ przygotowaliśmy wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020…

Czytaj więcej

Powrót do szkół od 26 kwietnia 2021 – zasady

W naszym województwie uczniowie klas 1-3 od poniedziałku 26.04 będą się uczyć w trybie hybrydowym❗Garść informacji w artykule poniżej:https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/5237776,Powrot-do-szkol-od-26-kwietnia-2021-wojewodztwa-zasady.html Zgodnie  z wytycznymi  od poniedziałku 26 kwietnia 2021r. do 30.04.2021r. zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe w kl.1-3, którego celem jest ograniczenie liczby uczniów przebywających jednocześnie w szkole. Plan lekcji bez zmian. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z…

Czytaj więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „BUTY ARTYSTY”

W marcu 2021 roku nauczyciel mgr Marzena Palka zorganizowała szkolny konkurs plastyczny “Buty artysty”, którego celem było: rozwijanie zainteresowań plastycznych i promowanie talentów plastycznych. kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zdolności manualnych. Technika wykonania pracy i format były dowolne.…

Czytaj więcej
Skip to content