Akcja Rekrutacja- Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego? 

Zaloguj się – ten link:
https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

Terminy składania wniosków i dokumentów

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

Wyjątek stanowią:

 • szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne,
 • oddziały dwujęzyczne,
 • oddziały międzynarodowe,
 • oddziały przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
 • oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,
 • szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Do wymienionych powyżej wnioski mogą być składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 • Termin składania zaświadczenia o wyniku egzaminu

  W terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  22 lipca 2021 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.
 • Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  2 sierpnia 2021 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

Dodatkowe terminy składania dokumentów

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. – kandydaci zakwalifikowani powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.


Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych zostaną ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki do końca stycznia 2021 roku. Kryteria i zasady rekrutacji pozostają bez zmian:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rekrutacja-do-szkol-2021-2022

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

 

Profile szkół średnich – powiat nowosądecki:

https://waszaedukacja.pl/szukaj/profile-ponadgimnazjalne?w=malopolskie&m=nowy-sacz&sr=o_najwiecej

 

Inne propozycje ofert szkół średnich:

 1. Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu:
  https://zsk.szkola.pl/index.php/pMenuId/5
 2. Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach:
  https://zsmarcinkowice.edupage.org/a/rekrutacja 
  https://www.facebook.com/ZSMarcinkowice/
 3. Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n/Dunajcem:
  https://www.youtube.com/watch?v=Sm1YHWzu8CA
 4. Zespół Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu:
  http://www.zs-starysacz.pl/44-strona-glowna/94-kierunki-ksztalcenia-2017-2018 
  Wirtualny Dzień Otwarty Szkoły będzie się odbywał  przez platformę MS Teams w dniu 28 kwietnia (środa)  o godz.   15-17
 

 

Skip to content