Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. – [zapoznaj się]

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – [zapoznaj się]

Film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

Deklaracja na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat – plakat informacyjny oraz rekomendacje dla rodziców – plakat.

Skip to content