Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00

Po mszy uczniowie, rodzice i nauczyciele udają się do szkoły według harmonogramu wejść i sal:

  • 1 wejście od sali gimnastycznej- przedszkolaki i pierwszaki z jednym rodzicem wchodzą na salę gimnastyczną na część oficjalną uroczystości, po której udają się z Wychowawcami do swoich sal:

    zerówka- sala 107
    klasa 1a- do sali 113
    klasa 1b do sali 108

  • 2 wejście główne – uczniowie klas 2-4 część oficjalną wysłuchają w salach z wychowawcami;

Kl.2-sala 109
Kl.3a-sala 110
Kl.3b-sala 111
Kl.4a-sala 210
Kl.4b-sala 203

  • 3 wejście z tyłu budynku-uczniowie klas 5-8 część oficjalną wysłuchają w salach z wychowawcami;

Kl.5a-sala 214
Kl.5b-sala 207
Kl.6a-sala 213
Kl.6b-sala 209
Kl.7-sala 212
Kl.8a-sala 16
Kl.8b-sala 208

  • 4 wejście- dla pracowników

Proszę o zapoznanie się z zamieszczoną na stronie internetowej Procedurą bezpiecznego powrotu uczniów do szkoły. Nadal obowiązuje zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, maseczka, ograniczenie przebywania osób z zewnątrz.

 

Skip to content