Biblioteka Szkolna zorganizowała w październiku akcję: „Cała szkoła czyta”. W jej ramach uczniowie kl. IV – VI czytali na zajęciach z wychowawcą przez 15 min. fragmenty utworów wybranych wspólnie z wychowawcą, po wcześniejszym przygotowaniu w domu.

W tym samym czasie w oddziale przedszkolnym bajki czytały: Pani Dyrektor mgr Jadwiga Wąchała, nauczyciel bibliotekarz mgr Barbara Kowalczyk, mama jednej z dziewczynek Pani Magdalena Zachwieja. Do akcji włączyli się również członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Skip to content