Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „Martwa natura z filiżanką” dla klas 4-8

“Martwa natura z filiżanką” Cele konkursu: upowszechnienie wiedzy z zakresu historii sztuki, rozwijanie zainteresowań plastycznych, rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej młodzieży, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności, rozwijanie zdolności manualnych. Organizator: Organizatorem konkursu jest nauczyciel: Marzena Palka. Uczestnicy…

Czytaj więcej
Skip to content