Nauczyciele języka angielskiego oraz Świetlica szkolna zapraszają do udziału w konkursie pt.
„SŁYNNE BUDOWLE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH”
§ 1 Cele konkursu
1) Poznawanie architektury krajów anglojęzycznych
2) Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy
3) Doskonalenie umiejętności plastycznych
4) Doskonalenie umiejętności poprawnego opisywania miejsc, obiektów w języku j. angielskim
5) Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie i ich selekcji
6) Propagowanie wykorzystania materiałów ekologicznych do prac twórczych
7) Rozwijanie kreatywności
§ 2 Organizator
Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego oraz świetlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej w Zagorzynie: Joanna Klimczak, Bernadeta Rychlec, Łucja Duda i Marzena Palka.
§ 3 Przebieg konkursu i kategorie wiekowe
Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.
Kategorie wiekowe:
a) kategoria I – klasy 0-3
b) kategoria II – klasy 4-6
c) kategoria III – klasy 7-8
Konkurs trwa od 09 do 30 maja 2022r.
§ 4 Kryteria oceniania
1.Praca powinna być wykonana samodzielnie lub w parach.
2. Praca musi być przestrzenna, o wymiarach maksymalnie 100x100cm
3.Praca ma przedstawiać budowlę, która kojarzy się z krajami, w których mówi się w języku
angielskim. Do wyboru jedna z poniższych:
• Wielka Brytania: Big Ben, Buckingham Palace, Stonehenge, Tower of London, London
Eye, Windsor Castle, Edinburgh Castle;
• Irlandia: Wieża w Glendalough, Newgrange
• USA: Statua Wolności, Pentagon, White House, Góra Rushmore, Wielki Kanion
• Kanada: SkyDome, Skylon Tower, Stadion Olimpijski w Montrealu
• Australia: Opera w Sydney, Eureka Tower, Harbour Bridge
4. Do pracy należy dołączyć krótki opis wykonanej budowli w języku angielskim (max. 1 str. A4), a
także podpisać pracę – imię, nazwisko oraz klasa.
5. Komisja będzie oceniać pomysłowość i estetykę wykonania.
§ 5 Terminarz
Prace należy dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem rodzica) do organizatorów do dnia
30.05.2022r.
Ogłoszenie wyników 01.06.2022r.
§ 6 Postanowienia końcowe
Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Poprzez
fakt przystąpienia do niego, rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu. Ponadto wyrażają zgodę na
upublicznienie wizerunku dziecka i wyników konkursu. Prace przechodzą na własność
organizatora. Wystawa prac odbędzie się na korytarzu na pierwszym piętrze.

Skip to content