Świetlica szkolna zaprasza do udziału w konkursie pt. „Parasol Pani Jesieni”

1.Cele konkursu:

– kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,

– rozwijanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci,

– uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.

2.Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VIII.

3.Technika pracy:

– technika dowolna,

– z użyciem różnorodnych materiałów (nasion, liści itp.),

– format dowolny.

4.Termin składania prac:

Każdy uczestnik może przygotować jedną prace, którą należy podpisać (imię, nazwisko, klasa) i dostarczyć do organizatorów konkursu lub do wychowawców klas do

24 października.

5. Przystąpienie do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego  regulaminu  i   jednocześnie oświadczeniem,  że  wykorzystane  do  pracy  zdjęcia  i  inne  materiały  nie  naruszają  praw. Uczestnicy konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych do  realizacji  konkursu.

6. Kryteria oceny:

  • oryginalność,

  • pomysłowość,

  • jakość wykonania.

7. Ocena prac:
 Prace będzie oceniać komisja konkursowa w dwóch kategoriach:

  • klasy I-III,

  • klasy IV-VIII.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi: 26.10.2022r

Prace  będą eksponowane  na  wystawie w  budynku szkoły oraz publikowane na stronie internetowej Szkoły i Facebooku. 

Zapraszamy do udziału!

Skip to content