Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzynie informuje, że w dniach od 20.03.2023 r. do 03.04.2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2023/2024. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zagorzenie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (również w ciągu roku szkolnego) na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów…

Czytaj więcej
Skip to content