24 października 2023r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną: „Spotkanie z Aleksandrem Fredro”, którego 230 rocznica urodzin przypadła w tym roku. 10 uczniów z kl. I – III zaprezentowało swoje umiejętności i zdolności. Komisja w składzie: dyrektor szkoły mgr Jadwiga Wąchała, mgr Renata Duda i mgr Barbara Kowalczyk oceniała występy wg następujących kryteriów: stopień opanowania tekstu, zgodność repertuaru z tematyką konkursu, użycie środków ekspresji i interpretacji, ogólne wrażenie estetyczne. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce

Emilia Klag – kl. Ia

Kamila Duda – kl. IIa

Marlena Czepielik – kl. IIb

Anna Garwol – kl. IIIa

Wiktoria Mierzwa – kl. IIIa

II miejsce

Kornelia Krzyśko – kl. Ib

Aleksandra Chlipała – kl. IIIb

III miejsce

Julia Kramarczyk – kl. IIIa

Milena Myjak – kl. IIIb

Wyróżnienie 

Weronika Myjak – kl. IIIb

Skip to content