OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nową szkołę zawdzięczamy wielkim staraniom Ks. kanonika Józefa Grabca.

„Proboszcz dał pole,
ludzie wybudowali,
biskup pobłogosławił”

Wielkie uroczystości poprzedziła msza św., którą odprawił biskup diecezji tarnowskiej ks. Józef Gucwa dnia: 14 lutego 1998 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał kurator oświaty w Nowym Sączu Jerzy Nalepka.

W 1992 r. ks. Józef Grabiec ofiarował hektar gruntu pod nową szkołę. Potem w budowę aktywnie włączyli się mieszkańcy trzech wiosek: Woli Kosnowej, Woli Piskulinej i Zagorzyna.

Nowa szkoła zastąpiła dwie placówki w Zagorzynie i w Woli Kosnowej. Warunki nauki w nowym gmachu nie dadzą się porównać z tymi jakie były do tej pory.

W starych budynkach szkolne mury pamiętały ubiegły wiek; obiekty były tak ciasne, że klasy wynajmowano w pomieszczeniach remizy i prywatnych domach.

Wielkie otwarcie hali sportowej.

W sobotę 27 września 2003 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie odbyło się otwarcie hali gimnastycznej.

Sobotnie uroczystości poprzedziła msza św., która odprawił ks. dr Józef Kloch – rzecznik Episkopatu Polski. Na tak ważnej uroczystości obecni byli także: Jan Golonka – starosta nowosądecki, poseł Bronisław Dudka, Piotr Kruk – wiceprezes Agencji Rynku Rolnego, Edward Ciągło – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Listy gratulacyjne przesłano z Urzędu Marszałkowskiego i od parlamentarzystów sądeckich.

Pierwsze prace przy ławicach sali sportowej były podjęte w czynie społecznym w 1995 r. i prowadzono je równocześnie z pracami przy budynku głównym nowej szkoły. Gmina i Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Kuratorium Oświaty ponieśli wielkie nakłady finansowe.

Teraz uczniowie naszej szkoły mają wreszcie wspaniałe warunki do uprawiania wszelakiego rodzaju dyscyplin sportowych.

W szkole działa uczniowski klub sportowy „Zryw”. Dzieci i młodzież osiągają szczególne sukcesy w skali województwa w takich dyscyplinach sportowych, jak: tenis stołowy i unihokej.

Tekst opracowała: Celina Wnęk.

Niektóre fragmenty tekstu zaczerpnięte są z artykułu J. Widła z Gazety Wyborczej- dodatek sądecki

Skip to content